ព័ត៌មាន

Facebook ព័ត៌មាន

Hiring for dentist!

We are looking for motivated team players to join our team. If you are an experienced dentist, please contact us here.

Located in Phnom Penh, Cambodia, Malis was established in 2012 as an International dental clinic managed by Japanese dentists. Our main branch was founded in Japan in 1948. Now we have dentists from Japan, Korea and Cambodia ready for your service. Malis Dental aims to provide high-class, international standard dental care and offer exceptional, prompt customer service in Cambodia. The interior of the dental clinic is designed to the highest international standards and all equipment and specialist supplies are imported from Japan, the USA and Germany.


About the Malis Dental, Phnom Penh, Cambodia

Malis Dental Clinic was established in 2012 as International dental clinic managed by a Japanese team. Our main branch was founded in Japan in 1948. Now we have dentists from Japan, Korea and Cambodia ready for your service. Since inception the aim of the dental clinic has been to provide the high-class, international standard dental care and offer exceptional, prompt customer service in Cambodia. The interior of the dental clinic is designed to the highest international standards and all equipment and specialist supplies are imported from Japan, the USA and Germany.

The clinic’s name Malis and the associated logo were a creation of Dr. Minemura’s. Malis is the Khmer word for Jasmine, it reflects her passion for the country and the people who live here in Cambodia.

Located in Phnom Penh, Cambodia, Malis Dental Clinic provides all necessary dental treatments from cosmetic tooth whitening, tooth decay treatment, periodontitis to dental implants and caters to patients of all ages from all over the world.

Malis Dental Clinic

គ្លីនិក​ធ្មេញ​ម្លិះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១២ ជា​គ្លីនិក​ធ្មេញ​អន្តរជាតិ​គ្រប់គ្រង​ដោយ​ក្រុម​គ្រូពេទ្យ​ជប៉ុន​ដែល​ផ្តល់​ការព្យាបាល​ធ្មេញ​ដែល​ចាំបាច់​ដល់​មនុស្ស​គ្រប់វ័យ មាន​ដូច​ជា​ការធ្វើធ្មេញ​អោយ​ស ព្យាបាល​ពុក​ធ្មេញ រលាក​អញ្ចាញ​ធ្មេញ ​ទន្តពេទ្យ​កុមារ ការ​ដាំ​បង្គោល​ក្នុង​ឆ្អឹង។

ទំនាក់​ទំនង

 ជាន់​ទី ១៣​ អគារ ព្រីន ភ្នំពេញ ថើវើរ ប្រទេស​កម្ពុជា។ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។ 012-513-222 (ជប៉ុន/អង់គ្លេស) 023-964-142 (អង់គ្លេស/ខ្មែរ) WhatsApp ឬ Line: +855 12-513-222 ម៉ោង ៩ ព្រឹក ដល់ ម៉ោង ៧ យប់ (មិនមាន​ថ្ងៃ​អាទិត្យ)  Exchange Square Branch : #១៩និង២០ អគារ Exchange Square ជាន់ទី១ ផ្លូវ ១០៦ សង្កាត់ វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ WhatsApp (Exchange Square Branch ) ម៉ោង ៩ ព្រឹក ដល់ ម៉ោង ៧ យប់ (មិនមាន​ថ្ងៃ​អាទិត្យ) ថ្ងៃ​អាទិត្យ ម៉ោង ៩ ដល់​ ម៉ោង ៥ ល្ងាច