ព័ត៌មាន

Facebook ព័ត៌មាន

We are hiring Dental Assistant

Located in Phnom Penh, Cambodia, Malis was established in 2012 as an International dental clinic managed by Japanese dentists. Our main branch was founded in Japan in 1948. Now we have dentists from Japan, Korea and Cambodia ready for your service.

Malis Dental aims to provide high-class, international standard dental care and offer exceptional, prompt customer service in Cambodia. The interior of the dental clinic is designed to the highest international standards and all equipment and specialist supplies are imported from Japan, the USA and Germany. We are looking for motivated team players to join our team.

Dental assistant : One position (Full-time)

Malis Dental Clinic’s receptionist should have a strong work ethic, is proactive and is dedicated to the dental profession. He/she should be hard working and is always willing to learn.

The interested applicant should have the above characteristic, as as well as the following requirements:

  • Has more than 2 years of experience as a dental assistant
  • Fluent in the English language
  • Good listening skills
  • Available to work from Monday until Saturday (Sunday off) || 10:00am - 6:30pm (lunch break at 1pm)

All interested applicants may send their CV to info(at)malis-dental.com. For more information contact us at Tel(Jp/En): 012-513-222 // Tel(En/Kh): 023-964-142

Malis Dental Clinic is located on the 13th Floor of Prince Phnom Penh Tower, 445 Preah Monivong Blvd, Phnom Penh.

Malis Dental Clinic

គ្លីនិក​ធ្មេញ​ម្លិះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១២ ជា​គ្លីនិក​ធ្មេញ​អន្តរជាតិ​គ្រប់គ្រង​ដោយ​ក្រុម​គ្រូពេទ្យ​ជប៉ុន​ដែល​ផ្តល់​ការព្យាបាល​ធ្មេញ​ដែល​ចាំបាច់​ដល់​មនុស្ស​គ្រប់វ័យ មាន​ដូច​ជា​ការធ្វើធ្មេញ​អោយ​ស ព្យាបាល​ពុក​ធ្មេញ រលាក​អញ្ចាញ​ធ្មេញ ​ទន្តពេទ្យ​កុមារ ការ​ដាំ​បង្គោល​ក្នុង​ឆ្អឹង។

ទំនាក់​ទំនង

 ជាន់​ទី ១៣​ អគារ ព្រីន ភ្នំពេញ ថើវើរ ប្រទេស​កម្ពុជា។ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។ 012-513-222 (ជប៉ុន/អង់គ្លេស) 023-964-142 (អង់គ្លេស/ខ្មែរ) WhatsApp ឬ Line: +855 12-513-222 ម៉ោង ៩ ព្រឹក ដល់ ម៉ោង ៧ យប់ (មិនមាន​ថ្ងៃ​អាទិត្យ) ថ្ងៃ​អាទិត្យ ម៉ោង ៩ ដល់​ ម៉ោង ៥ ល្ងាច